ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

  Kinderbetreuung                           Striegauer Str.1, 90473 Nuernberg                                            

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

             Στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-2024 εγγράφονται παιδιά

                           γεννημένα το 2018 [ νήπια] και το 2019 [προνήπια]

 

             Ωράριο λειτουργίας  13:00-16:00μ.μ.

 

 * Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα προηγηθούν στις εγγραφές τα νήπια και αν υπάρξουν κενές θέσεις θα γίνουν δεκτά προνήπια με βάση την ημερομηνία γέννησης ( φθίνουσα σειρά ).

 *Τα προνήπια –αδέλφια νηπίων που φοιτούν στο ίδιο Νηπιαγωγείο εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας.

 * Η εγγραφή προνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

 * Οι ενδιαφερόμενοι με μήνυμα στο ellinikonipnb@outlook.com θα παραλάβουν την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση και αφού τις συμπληρώσουν θα τις στείλουν ταχυδρομικώς μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά στη διεύθυνση

Striegauer Str.1, 90473 Nuernberg [ εξωτερικά στο φάκελο να γράφει ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ]

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπιαγωγείο :

α) Αίτηση εγγραφής / Υπεύθυνη Δήλωση [θα τις πάρετε μέσω mail]

β) Φωτοτυπία διαβατηρίου του παιδιού

γ) Πιστοποιητικό γέννησης [ φωτοτυπία]-όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης

δ) Φωτοτυπία των διαβατηρίων ή των ταυτοτήτων των γονέων

ε) Φωτοτυπία του γερμανικού βιβλιαρίου υγείας του μαθητή και του γερμανικού βιβλιαρίου εμβολίων [ υποχρεωτικά και το Masern Impfung]

στ) Στις περιπτώσεις διάστασης ή διαζυγίου των γονέων μαθητή το σχετικό αποδεικτικό κηδεμονίας ( δικαστική απόφαση επιμέλειας ή ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας-μεταφρασμένα/επικυρωμένα)

ζ) Ετήσια συνδρομή [ 300 ευρώ – θα καταβληθεί στις αρχές του νέου σχολικού έτους]

 

 Η έναρξη φοίτησης μπορεί να γίνει μόνο όταν κατατεθούν τα δικαιολογητικά στο σύνολό τους.

 

                                                                                    

Ο Υπεύθυνος Φορέας

 

                                                                           

ΤΕΓ - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας 

Αίτηση Εγγραφής 21-22
Αίτηση εγγραφής 21-22.doc
Microsoft Word Dokument 31.0 KB