Αγαπητοί Γονείς,

 

αριστερά βλέπετε τέσσερα σημεία!

 

Καταστατικό 

Συνδρομή

Αρ. Λογαριασμού

Εγγραφή

 

Εάν πατήσετε επάνω, θα δείτε για το κάθε σημείο περισσότερες πληροφορίες.

 

Βέβαια είμαστε πάντα στη διάθεση σας, σε ό,τι ερωτήσεις προκύψουν.

 

Liebe Eltern,

 

auf der linken Seite sieht Ihr folgende Punkte:

 

Satzung

Beitragsordnung

Kontoverbindung

Anmeldebogen.

 

Einfach auf jeweiliges Feld drücken um nähere Information zu erhalten.

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.