Σύλλογος για την Υποστήριξη

της Ελληνικής Μητρικής Γλώσσας Νυρεμβέργης e.V.

___________________________________________________

 

 

Νυρεμβέργη 23.02.2016

 

ΝΕΑ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  

Η θητεία των κατωτέρω διοριζομένων είναι για δύο χρόνια (από 21/06/2015 έως 21/06/2017) 

 

Η ΝΕΑ σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη : 


Πρόεδρος Δ.Σ.:                  Βασιλική Τσιτσιμπίκου 


Αντιπρόεδρος Δ.Σ.:             Άννα Μαρία Λύκου

 

 

Μέλη Δ.Σ:  


1. Κόκκινος Παύλος, Ταμίας

 

2. Καλπάκα Αναστασία, Γραμματέα

 

3. Τσιλιλή Κωνσταντίνα, Μέλος

 

4. Καλλιόπη Σταύρου, Μέλος

 

5. Κοπανίδης Γεώργιος, Μέλος / Lauf